HILGARD LANGUAGE SCHOOL
C/ Astúries 48, baixos, 08012 Barcelona Tel. 93 217 98 56 Fax. 93 368 39 75
QUI SOM?
 
 

Qui som? Ideari i normativa

A Hilgard Language School oferim cursos d’idiomes des de l’any 2006. Ho hem des de sempre amb una aproximació humanística de l’ensenyament (estimant els alumnes), i que alhora és activa, pel que fa l’aposta per un mètode comunicatiu i l’ús del català i el castellà per explicar els continguts més complexos.

Aquesta és l’oferta i els principis que regeixen el nostre centre.

   

Què fem?

1.- A l’escola fem cursos presencials amb professors nadius certificats en tefl o celta (en el cas de l’anglès) i amb llicenciatura humanística i experiència docent en la resta d’idiomes. Els nostres grups són reduïts, d’un màxim de vuit persones per classe.

2.- A escollir entre els extensius trimestrals de tres hores a la setmana (en dues sessions d’hora i mitja), els intensius de vuit hores a la setmana durant un mes (dues hores cada dia), i els cursos particulars de lliure elecció.

3.- Inclusió gratuïta de la matrícula i dels llibres de text en tots els cursos trimestrals i intensius (en els cursos particulars, no acostumem a donar llibres).

4.- Possibilitat de prova i retracte al llarg de les dues primeres sessions, prèvia inscripció.

5.- L’ensenyament s’efectua a partir de la pràctica oral, la comprensió de la gramàtica, el vocabulari i els listennings amb àudio i pel·lícules emeses en portàtils, llibres en préstec de la biblioteca i composició de textos breus i de redaccions.

6.- Dins de les nostres classes tenim un projecte individualitzat amb cada alumne, i alhora adeqüem el progrés del temari segons el rendiment dels estudiants. Podem realitzar exàmens per veure si els continguts s’han assolit o bé cal repassar alguna cosa.

7.- Construïm les bases gramaticals dels idiomes a través de l’oralitat des del primer dia.

8.- Preparem pels exàmens oficials més comuns de la llengua anglesa: el first certificate, l’advanced, el proficiency i el toefl.

9.- Podem ajudar els estudiants que ho desitgin a millorar una llengua de manera personalitzada, i, si s’escau, explorar els continguts de la seva àrea professional. Si és el cas, sovint demanem als alumnes que ens aportin documents de la seva feina. Podem ajudar a preparar entrevistes, conferències, seminaris, atenció telefònica al client o bé la venda al públic dins de l’àrea desitjada.

10.- Existeix un contacte permanent amb els professors via e-mail i telefònic, i accés al secretariat i a la direcció durant l’horari en què estem oberts.

11.- Recuperació de totes les sessions que els professors hagin perdut al llarg de la setmana de recuperació a la fi del trimestre, i retorn de diners en cas que un curs no es pugui acabar per supòsits de força major.

12.- Ambient familiar i de confiança.

13.- Tots els cursos es realitzen al nostre local. Al costat de l’estació de fontana, la ubicació de l’escola és hiper-cèntrica i de molt fàcil accés.

14.- I el que ens fa més singulars: La garantia de la continuïtat dels cursos, encara que el grup es redueixi a una persona. Mentre ho desitgi, tot alumne de Hilgard podrà continuar els seus estudis amb nosaltres.

   

Quines normes cal respectar a l’escola?

1.- El pagament cal fer-lo íntegrament abans de l’inici de les classes i es correspon, en tots els casos, al període objecte d’inscripció: mensual, trimestral, semestral, anual o el que s’hagi acordat en un curs particular.

2.- El professor té dret a abandonar l’aula al cap de mitja hora de l’inici d’una classe quan els alumnes no s’hagin presentat, i tampoc no hagin avisat que venien tard.

3.- No recuperem les classes perdudes dels dies festius i del pont de la constitució o la immaculada (depenent de l’any).

4.- Tampoc recuperem les classes quan els alumnes no hi assisteixen. Si un professor accedís a fer-ho, seria pel seu compte i el centre no se’n fa responsable.

5.- Per deixar l’escola al final d’un període, només cal que l’alumne ens avisi. El centre reserva plaça automàticament a tots els alumnes per motius de logística (de trimestre en trimestre acostuma a deixar-nos el 10-20% del nostre alumnat i ens és més fàcil organitzar-nos així).

6.- Els cursos no són cancelables més enllà del període de prova. És bo ser assenyat en la planificació d’una inscripció.

7.- No admetem violència verbal ni física entre els alumnes, dels alumnes als professors o dels professors envers als alumnes, ni cap altra mostra seriosa d’una conducta que pugui ser un mal comportament.

8.- Si veiem que alguna cosa no rutlla, acostumem a donar un avís abans de procedir a mesures que sempre preferim evitar, com ara l’expulsió de persones conflictives.

9.- Com a màxima autoritat del centre, el director té l'última paraula en tots els conflictes que es produeixin i en totes aquelles qüestions no previstes en les normes anteriors.

10.- L'ingrés a l'escola implica la plena acceptació d'aquestes bases.