HILGARD LANGUAGE SCHOOL
C/ Astúries 48, baixos, 08012 Barcelona Tel. 93 217 98 56 Fax. 93 368 39 75
CURSOS TRIMESTRALS
 
 

Anglès

A1: Beginner
A2: Pre-intermediate
B1: Intermediate
B2: Upper-intermediate - Conversa
C1: Advanced - Conversa
C2: Proficiency

Cursos trimestrals: 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 500 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Anglès

Tercer de primària
Quart de primària
Cinquè de primària
Sisè de primària
Beginner Juvenil
Elementary Juvenil
Intermediate Juvenil
Upper-intermediate Juvenil
First Certificate Juvenil

Cursos infantils i juvenils: 2 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 17:30 a 18:30 o bé de 18:00 a 19:00. Preu: 500 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Anglès

Preparació examen First Certificate
Preparació examen d’Advanced
Preparació examen de Proficiency
Preparació examen de TOEFL

Cursos específics, de 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 500 euros, amb la matrícula inclosa.

   

Francès

A1: Bàsic
A2: Bàsic
B1: Intermedi
B2: Intermedi
C1: Avançat
C2: Avançat

Cursos trimestrals: 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 17:00 a 18:30, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 700 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Català

A1: Bàsic
A2: Bàsic
B1: Intermedi
B2: Intermedi
C1: Avançat
C2: Avançat

Cursos trimestrals: 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 700 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Castellà

A1: Bàsic
A2: Bàsic
B1: Intermedi
B2: Intermedi
C1: Avançat
C2: Avançat

Cursos trimestrals: 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 700 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Alemany

A1: Bàsic
A2: Bàsic
B1: Intermedi
B2: Intermedi
C1: Avançat
C2: Avançat

Cursos trimestrals: 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 700 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Portuguès

A1: Bàsic
A2: Bàsic
B1: Intermedi
B2: Intermedi
C1: Avançat
C2: Avançat

Cursos trimestrals: 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 700 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Italià

A1: Bàsic
A2: Bàsic
B1: Intermedi
B2: Intermedi
C1: Avançat
C2: Avançat

Cursos trimestrals: 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 700 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Rus

A1: Bàsic
A2: Bàsic
B1: Intermedi
B2: Intermedi
C1: Avançat
C2: Avançat

Cursos trimestrals: 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 700 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Turc

A1: Bàsic
A2: Bàsic
B1: Intermedi
B2: Intermedi
C1: Avançat
C2: Avançat

Cursos trimestrals: 3 hores a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 18:30 a 20:00 i de 20:00 a 21:30. Preu: 700 euros, amb els llibres i la matrícula inclosos.

   

Àrab, xinès i japonès: Consultar

   

Comentaris sobre els cursos trimestrals: (tots els idiomes)

Aquests cursos són la forma ordinària d’aprendre idiomes, amb un mètode òptim per anar avançant. En tractar-se de grups reduïts, l’atenció és molt personalitzada i els alumnes tenen molt temps per parlar i construir les bases del coneixement.

De l’hora i mitja de cada sessió, les classes comencen amb una mica de pràctica oral, que sovint s’utilitza per repassar els continguts de la lliçó anterior. En acabat s’imparteix un tema de gramàtica, que acostuma a ser l’eix principal, i a la darrera mitja hora es fa una mica de tot: vocabulari, exercicis, listennings, comprensió lectora i redaccions.

Com que ens adaptem al ritme dels estudiants, el professor té la potestat de passar de nivell en un període de sis a nou mesos, segons s’escaigui. No passa res per canviar de nivell a la meitat d’un trimestre. L’escola proporcionarà els llibres.

Tots els alumnes passen de nivell amb més o menys dificultats. Si un estudiant tingués problemes d’aprenentatge, la direcció s’encarregarà de buscar solucions perquè estudiï al seu ritme. Per nosaltres no suposa un problema. Amb esforç i constància tots podem arribar.

   

Comentaris sobre els cursos de preparació d’exàmens oficials d’anglès:

S’hi realitza l’estudi exhaustiu de les cinc parts dels exàmens oficials: els listennings, la gramàtica, la comprensió lectora, l’speaking i la redacció, i són cursos de caràcter rotatiu.

A partir d’un trimestre, un alumne s’hi pot estar el temps que necessiti abans de pujar a examen. L’instructor emet dictamen i aconsella quan és millor d’anar-hi, però en última instància és l’alumne qui ho decideix.

Per accedir-hi, cal tenir un nivell adequat, (no són cursos per millorar el nivell d’un idioma), i, un cop s’ha fet l’examen, els alumnes passen als cursos ordinaris, si la seva inscripció no s’ha esgotat.

Són cursos per cremar-se les celles i amb molta feina per fer a casa. Cada setmana es lliura una redacció de deures, que cal entregar la setmana vinent.

Els estudiants incrementen la puntuació gràcies a la pràctica i a la correcció individualitzada dels exercicis, de la qual destaca la de les redaccions.

En ser cursos tan personalitzats l’escola gaudeix d’un alt nivell d’aprovats. Però en cas que les coses no surtin bé, l’alumne pot continuar estudiant amb nosaltres i preparar-se per properes convocatòries.

Al centre no li interessa mantenir els alumnes més temps del necessari en aquests cursos. Per la seva naturalesa són avorrits i reiteratius. El nostre objectiu és que l’estudiant treballi de valent, millori ràpidament les seves puntuacions i que s’atreveixi a pujar a examen. Per aprendre anglès és millor l’ambient distès dels cursos ordinaris.

   

Comentaris sobre els cursos infantils i juvenils d’anglès:

A Hilgard impartim l’anglès a nens des de tercer de primària i a joves fins a la fi del batxillerat. Els nostres cursos estan pensats com una activitat extraescolar, i dissenyats per aprendre anglès d’una manera lúdica i oral.

Les classes d’anglès infantil estan adaptades a l’edat dels alumnes, mentre que l’anglès juvenil treballa segons el nivell que tenen, amb independència de l’edat.

Com que els professors són nadius, ens cal veure en un període d’adaptació si els alumnes reaccionen positivament al nostre mètode (normalment és així). Si no fos el cas, podem plantejar alternatives com ara baixar el nivell de dificultat.

Als menors no podem exigir-los el comportament exemplar dels adults. L’escola és suau amb les formes i poques vegades ens cal imposar l’ordre. Intentem que els alumnes vinguin motivats a realitzar aquesta activitat i que no els suposi una càrrega feixuga, després de tot un dia a l’escola. D’aquí també que fem dues hores i no tres com en el cas dels adults.

En el cas dels nivells superiors de l’anglès juvenil, podem plantejar la preparació del First certificate. Però atenció: no serà fàcil. Malgrat els bons propòsits del departament d’educació, que alumnes de quinze, setze i disset anys superin el First és sens dubte una proesa. En no ser adults, als estudiants els costa entendre el nivell de sacrifici que suposa enfrontar-se a aquest examen, i al centre hem redissenyat el procés de preparació per pal·liar la seva manca de maduresa. En conseqüència, el període de preparació es pot allargar fins a un, dos o tres anys, combinat amb lliçons dels nivells superiors de la llengua anglesa.